..هر رات سموري رولاون مين

..اي خواب حقيقت ڇو نٿو ٿيئن

..هو رسمن رواجن جي پابند ڏاڍي

..روز هن پويان وڃڻ ڇڏي ڏي

Engr Zardari

Advertisements