تــــوســــان پـــيــــار ڪــــيـــــم
ڇــــــا ڏوهه ڪيم؟
نه ســامــراجــن کــان سنــــڌ گھـــــــــري !
نه بـــاغـــي ٿـــي اِعـــــلان ڪيــم
پـــوءِ ڪـــافـــر جـــو اِلــــــزام کـــڻـــــي
ڇـــو مــــشرق جــــو مـــزداق ٿـــيـــم
تــــوســــان پـــيــــار ڪــــيـــــم
ڄـــڻ ڏوهه ڪـــيــــم؟
نه ڏڪـــنـــدڙ لـــــڱ تــــان لـــــوئي لاهـــــي
نه نـــــاري ڪـــائــــي ســــام ڪــــيـــــم
نه عـــــام نـــــــاس جـــــا پــــٽــــڪــــا ڌوڙي
نه وڏيــــــرو شـــيـــــطـــــان ٿــــــيــــم
تــــوســــان پـــيــــار ڪــــيـــــم
اِهو ڏوهه ڪــــــيـــــم؟
نه فــــرڪــــــن ۾ ڦــــيـــــــراءُ ڪــــيــــــو
نه قــــلـــــيــــات صــــحــــيــــفــــه ســــاڙيـــــا مـــــون
نه مــــــذهــــــب ڪـــــو مـــيــــســــاريـــــو مــــــون
نه گـــــنــــــگـــــا کـــــي گـــــمـــــنـــــام ڪــــيــــم
بـــــــــــس پـــــيـــــار ڪــــيــــم اِهـــــو ڏوهه ڪـــــيـــــم
تــــوســــان پـــيــــار ڪــــيـــــم
ڇـــــــــــا ڏوهه ڪـــــــــيـــــــم؟

انـجـيـنـيـئر صدام زرداري

Advertisements