انـجـيـنـيـئر صدام زرداري

وفــا جــي انـــت جـــي ڳـــولا
اڃـــــان اڳــــتــــي اڃــــان اڳـــتــــي
انــــا جـــي ســـخــــت ڪـــنـــڊن کـــان
لـــــڪـــائــــي پـــيـــــر هـــي پـــنــهــنــجــا
وڃـــان پــيـــو هـــاڻ مـــڪـــتـــل ڏي
اڃـــــان اڳــــتــــي اڃــــان اڳـــتــــي
اِنـــهـــي ســـاڳـــــي ئــــي ڳـــولا ۾
اڳــــي جـــيـــڪـــي هــئـــا نــڪــتــل
انـــهــن جـــا لاش ٿــــا ڏســجــن
بـــدن چـــچــريـــل ڇـــنـــل ڇـــاتـــيـــون
ڀــــڳــــل نـــيـــزا مـــڏا خـــنـــجـــر
هــــڏن جـــا ڍيــــر ٿــــا ڏســـجـــن
لـــــڳــــي ٿـــي واٽ آ مــــشـــڪـــــل
اڃـــــان اڳــــتــــي اڃــــان اڳـــتــــي
چــــيــــم جـــو واٽ آ مـــشـــڪــــل
مــــان بـــه ســـاڳـــــيــــو نــــه آهـــيـــان مـــان
ســــڪــــل چــــپ ۽ اکــــيــــون نـــڪـــتـــل
اگــــھـــاڙا پــــيــــر بــــدن چــــچــــريــــل
ڏاڍي هــــي واٽ آ مــــشــــڪـــل
اڃـــــان اڳــــتــــي اڃــــان اڳـــتــــي
واقــــعـــــي واٽ آ مـــشــــــڪـــل
وفـــــا جــــي انـــــت جــــي ڳــــولا
اڃـــــان اڳــــتــــي اڃــــان اڳـــتــــي

Advertisements